Recente wetenschappelijke ontwikkelingen laten ons zien hoe de onderdelen van ons brein die gerelateerd zijn aan positieve emoties als geluk, empathie en compassie krachtiger en actiever worden wanneer mensen mediteren.
prof. Mark Williams en Danny Penman

Mindfulness

Mindfulness staat voor het helemaal wakker zijn en zonder (voor)oordeel kunnen waarnemen wat er in het hier-en-nu plaatsvindt. Mindfulness helpt je om weer even tot jezelf te komen en om op een slimme manier om te gaan met alle drukte om je heen. Tijdens de mindfulness training leer je hoe je mindfulness kunt gebruiken om bewuster en beter om te gaan met stress, pijn en ander ongemak. Deze training leert ook om vaker stil te staan bij de zaken die er echt toe doen, zowel de grote alsook de kleine dingen. Je leert om bewust en open aanwezig te zijn bij wat er nu gebeurt.

Expert in Mindfulness

1270 reviews mindfulness training seetrue ervaringen png

Vanaf 2007 meer dan 6000 tevreden deelnemers

Mindfulness Opleiding voor trainers

Wij zijn SeeTrue

Volg ons!

Nieuwsbrief

SeeTrue, samen mindfulness
SeeTrue mindfulness training