Skip to main content
  • Online mindfulness aanbod

    Online mindfulness retraite: David Dewulf

    #Stayhome mindfulness
SeeTrue wil er ook nu voor je zijn!
Online mindfulness als hulp in moeilijke tijden

Online mindfulness retraite dag 20 David Dewulf


Talk door David Dewulf

Na een Qi Gong oefening vroeg David ons bewust rustig te gaan zitten. Hij legt uit waarom: “De houding die je aanneemt heeft invloed op de hoeveelheid ademruimte die je hebt”. De intentie die hij ons meegaf voor deze meditatie: “Geef jezelf toestemming te voelen dat je ademt, te voelen dat je leeft”. Hij vraagt ons aandacht te hebben voor het reizen en dalen van ons lichaam, dat voelen op het ritme van de ademhaling. Om zo de zachte beweging van de adem, en daarmee het leven, te kunnen ervaren.

Innerlijk ritme

Door met belangstelling het ritme van de ademhaling te volgen kan je ruimte geven aan je eigen ritme. “We gaan zo mee in het ritme en de drukte van alledag dat we ons eigen innerlijke ritme weleens vergeten, we daar minder contact mee hebben. Mindfulness laat ons diep luisteren. Dat helpt om ons eigen innerlijke ritme weer te vinden”.

Een zachte glimlach

David herinnert ons tijdens de meditatie er regelmatig aan om die zachte glimlach uit te nodigen op je gezicht, want mindfulness beoefening vraagt om een open houding. Om met een zachte glimlach te kijken naar wat we tegenkomen in het leven, ook naar de moeilijke dingen. “Soms komt die glimlach vanzelf, als we ons toestaan om te onthaasten, iets leuks ervaren of voelen dat we leven”.

David vertelt dat het ook belangrijk is om die zachte glimlach op je gezicht te tonen bij lastige dingen. Niet omdat je moeilijke emoties leuk moet vinden, zeker niet. Die glimlach staat voor openheid, ontvankelijkheid. “Een milde houding naar je eigen ervaring kan je beleving verzachten. Het geeft je ruimte om zonder haast terug te keren naar de eenvoud van de adem. En daarmee naar de eenvoud van het mens zijn, met al je perfecties en imperfecties”. Open en ontvankelijk zijn voor wat zich aandient kan je ook wel liefdevolle betrokkenheid noemen. Dat gaat over compassie tonen naar jouw eigen ervaring en die laten zoals het is. Je hoeft nergens naar op zoek en niets te veranderen. Zijn met wat er is, met mildheid waarnemen, zonder er iets van te vinden.

De adem en lastige emoties

Deze open houding neemt niet weg dat je ook tijdens het mediteren wel eens lastige emoties kan ervaren. Een emotie die pijnlijk is in het leven kan je (onbewust) in een meditatie aanraken. Dat is meteen merkbaar aan je ademhaling. Bij intense emoties wil je ademhaling verdiepen. Volgens David is het belangrijk om dat te laten gebeuren. Zelfs om het te versterken, hier meer ruimte voor te creëren. Tonifiërend ademen is wat dan kan helpen, wat David helpt. Dat is een manier van ademhalen die ook gebruikt wordt in de compassie en voortkomt uit de traditie van het Taoïsme. Het gaat over Yin en Yang in evenwicht brengen, over geven en ontvangen. De adem volledig ruimte geven, zodat hij zijn eigen ritme kan volgen en vinden.

Tonifiërend ademen

David vertelde ons wat tonifiërend ademen is door het ons te laten ervaren. Kort gezegd betekent het dat je vanuit je onderbuik ademt en je hele romp zich met de adem laat vullen, als een emmer water die vol loopt. Als ‘de emmer’ vol is hou je de adem 1 à 2 seconden vast en daarna adem je rustig uit. Details waar je volgens David op moet letten bij deze manier van ademen: “Je hoeft de inademing niet actief te starten, laat het vanzelf gebeuren, ontstaan vanuit je buik. Zorg ook dat je rustig uitademt, laat de uitademing ook spontaan gaan. Bij het uitademen kan je de mond een beetje openen of een zacht geluid maken, dat kan ook helpen om beter uit te ademen. Adem goed en volledig uit en zorg voor een kleine pauze na de uitademing voor je weer inademt. Dat is belangrijk voor als je duizelig wordt”. David benadrukt dat je ook bij deze ademhalingsoefening niet moet vergeten om die zachte glimlach op je gezicht te behouden. “Het voorkomt dat je gaat streven en een glimlach ontspant je gezicht, het verzacht daarmee je emotie en je ervaring”.

Met deze oefening kan je je ademruimte zowel letterlijk als figuurlijk vergroten. De enige intentie die je hoeft te hebben is om alles toe te laten en te laten zijn zoals het nu is. Diepe acceptatie noemt David dat. Dat is een ruimte waarin een natuurlijke vriendelijkheid kan ontstaan, waar je ervaring precies is zoals die is en er ook in die hoedanigheid er mag zijn.

Tijd in ruimte

Om pijnlijke ervaringen te kunnen dragen is er zowel ruimte als focus nodig. David vertelt hoe belangrijk het is om emoties vrijheid in hun eindbeloop te gunnen. Net zoals je de uitademing niet vroegtijdig moet afkappen, mogen we emoties ook meer hun natuurlijke beloop laten volgen, ze de ruimte geven. “Een compassievolle ruimte heeft het nodig dat je alles toestaat op zijn eigen tijd te komen, dat het spontaan mag komen. Alles heeft zijn eigen eindtijd en zijn eigen innerlijke wijsheid”. Het enige dat we hoeven te doen is het toestemming te geven en ons minder te bemoeien met wat zich aandient. “Gewoon wachten zonder te verwachten”. Dat is David zijn advies. Daarom is het volgens hem ook zo belangrijk om natuurlijk en volledig te leren ademen, zonder te interfereren.

Rustsysteem voeden

Tonifiërend ademen kan ons helpen om ook op fysiologisch niveau ontspanning te voelen en stress los te laten. We zijn hierdoor in staat om op een ander niveau met stress om te gaan. Het rustsysteem kunnen we voeden door met deze ademhaling te oefenen op emotioneel rustige momenten. “Er kan meer balans komen tussen het stresssysteem en het rustsysteem als je bewust het rustsysteem vaker laat pieken”. David legt nog een keer uit hoe je tonifiërend ademt: “Laat je ademhaling rustig vanuit je onderbuik beginnen en vul zo langzaam je hele romp met de adem; geef je bovenlichaam de ruimte om langzaam uit te zetten. Hou het 1 à 2 seconden vast en adem dan rustig en volledig uit”.

Instrument bij lastige emoties

David geeft aan dat deze ademoefening kan helpen in emotioneel intense periodes. “Door deze manier van ademen kan je lastige gevoelens de ruimte geven, je kan er mee ademen. Het helpt hem zelf ook. “Ik ervaar hierdoor dat ik op lichamelijk niveau ook iets kan doen aan het ongemak dat ik voel”. Iets kunnen doen is wat ons kan helpen om wat we moeilijk vinden beter te kunnen dragen. David geeft wel aan dat het belangrijk is om eerst vertrouwd te worden met deze ademhaling voor het je kan helpen op lastige momenten. Veel oefenen is nodig. Je kan dit ook goed oefenen voor je een meditatie begint. Liggend is volgens David soms makkelijker, want dan kan je romp zich makkelijker uitzetten.

Samengevat is het volgens David belangrijk om ruimte te creëren als je diepe emoties aanraakt. Tonifiërend ademen kan daarbij helpen.

David Dewulf is auteur van o.a. ‘De weg van zelfcompassie’ & ‘Leven met wijsheid en compassie’.