Skip to main content
  • Online mindfulness aanbod

    Online mindfulness retraite

    Talk Rob Vincken
Talk

Online mindfulness retraite dag 15 Rob Vincken (2e)


De essentie als intentie

Wat gebeurt er als je je steeds minder bemoeit met je ervaring? Deze vraag was de kern van Rob zijn verhaal in zijn pep-paas-talk van vanochtend.

Welke kant gaan we op?

Het leven stroomt in een bepaalde richting. Moet je daar klakkeloos in meegaan? Of juist tegen de stroom in gaan zwemmen? Rob heeft zelf eerder de neiging om het laatste te doen, maar weet ook dat dit voor hem niet altijd de juiste weg is om te begaan. Daarom geeft hij aan dat het - vooral bij belangrijke beslissingen - helpend is om vanuit een dieper bewustzijn waar te kunnen nemen, om vanuit dit punt in jezelf te kunnen reageren. “Het is belangrijk om contact te kunnen maken met jezelf op een dieper niveau, om van daaruit te kunnen bewegen”. Die diepere laag zit volgens Rob in ieder mens. “Ik hoop dat we die laag wat vaker aan kunnen raken”. Deze online retraite helpt hem daarbij. Misschien jou ook wel?

Stilstand zorgt voor vooruitgang

De retraite helpt hem niet alleen om wat meer rust in en om zich heen te voelen. Ook geeft het hem richting en ruimte. Het helpt hem stil te staan bij de betekenis die hij kan geven aan wat er in deze tijd gebeurt. Hij hoopt dat het hem inzicht geeft, hoe hij invulling aan bepaalde zaken kan geven. “Ik hoop dat de verstilling mij een idee geeft hoe ik verder door het leven heen wil navigeren”. Wil ik zo doorgaan, of wil ik hier en daar mijn koers een beetje bijsturen? Dat is iets wat we ons allemaal wel af mogen vragen. ‘Hoe verder?’ is een onderwerp dat in deze tijd van iedereen wat meer aandacht behoeft.

Wat kan je wel doen?

Ook Rob heeft op dit moment geen idee hoe het in de wereld verder gaat en moet. “Het gaat in ieder geval niet meer worden zoals het was”. Hoe wel? Dat weten we niet, de scenario’s lopen sterk uiteen. “Voor mezelf is de stilstand een uitnodiging om echt even stil te staan bij de manier hoe ik richting wil geven aan mijn leven en wat ik zelf hieraan bij kan dragen”. Het samen mediteren, samen zijn en samen ervaren helpt hem. En met hem velen van ons ook. “Deze retraite verzorgen is een bijdrage die ik op dit moment kan leveren” vertelt Rob.

De diepte in

Rob is op dit moment niet zozeer op zoek naar concrete antwoorden, hij legt zijn focus nu op meer ruimte maken voor een dieper contact met zichzelf. “Deze retraite is een uitnodiging voor iedereen die meedoet om zelf ook op een dieper niveau contact te maken met je zijn, om als het ware wat meer in jezelf te zakken en jouw essentie aan te raken”. Zo kan je misschien wat dichter bij jezelf blijven, als je vanuit een wat dieper niveau waar kan nemen. Dat kan je helpen om met wat meer rust en vertrouwen je in deze woelige wereld te bewegen.

We snakken naar meer echtheid

Naast de verdieping en sociale behoefte die gevoed wordt door het samen te mediteren, geeft deze online retraite ook gehoor aan de behoefte aan meer echtheid die bij veel mensen aanwezig is. De stilstand geeft daar ruimte toe, om die echtheid verder te kunnen ontwikkelen en wat meer toe te laten. Het gaat samen met het zakken naar een dieper niveau in jezelf; nog meer zijn met wat er is en wie je bent, met de essentie in jou.

Rob vertelt: “Je steeds minder bemoeien met je ervaring gaat over jezelf toestaan om wat er gebeurt gewoon te ervaren, om er niks of niet meteen wat van te vinden. Het niet weg te duwen of meteen een bepaalde richting op te sturen. Gewoon eerst maar eens ervaren, toelaten wat er in en om je heen gebeurt. En daarna pas te reageren, maar dan vanuit een diepere staat van bewust-zijn”.

Terug naar de basis

Eigenlijk gaat dit dus ergens ook over het schakelen van de doe-modus naar de zijn-modus, maar dan intensiever. Die staat van echt-aanwezig-zijn te laten zakken tot een dieper niveau in jezelf. Een verdieping van wat er al is; wat er in de essentie al in je aanwezig is nog meer benutten en verder uitdiepen. Dat is wat we beoefenen in deze retraite, met deze intentie zijn we vanochtend gestart met de derde week van de retraite.