• Protecting the flame mindfulness talk

'Turning Towards the Climate Emergency Together'

‘Ours is not the task of fixing the entire world all at once,

but of stretching out to mend the part of the world that is within our reach. 

Any small, calm thing that one soul can do to help another soul, to assist some portion of this poor suffering world, will help immensely. 

It is not given to us to know which acts or by whom, will cause the critical mass to tip toward an enduring good.’

 

~ Clarissa Pinkola Estes ~

Hoe kunnen we onze verantwoordelijkheid nemen?

We maken ons ernstig zorgen over de klimaatcrisis waarin we verkeren en we weten niet meer hoe we onze verantwoordelijkheid kunnen nemen.

We denken wel een duidelijk idee te hebben van de collectieve gevaren waarmee we worden geconfronteerd, maar nu moeten we het pad bewandelen, het pad dat ons naar de toekomst zal brengen waarop we momenteel hopen. We weten in welke richting we moeten bewegen. Nu moeten we in beweging komen voordat het te laat is.” 

Wil jij met ons mee bewegen?

Training 'Turning Towards the Climate Emergency Togehther' start 7 februari

SeeTrue nodigt je uit voor een intensieve 7-weekse online training

 • Data: 7, 14, 21, 28 febr, 7, 14, 21 maart 2023

 • Tijd: 19.00 - 21.30 uur

 • Kosten: 300 euro

 • Trainers: Rosie Dores en Nicola Redfern

In de traning worden we uitgedaagd  om zo'n pad te vinden en te bewandelen. Trainer Rosalie Dores zal ons begeleiden in het cultiveren van de innerlijke hulpbronnen die nodig zijn om moedig en creatief de enorme uitdagingen van onze tijd aan te gaan. 

Door ons op deze manier naar onze zorgen te wenden, in plaats van lam geslagen te worden of weg te kijken, maken we ruimte voor vastzittende energie om te kunnen bewegen van machteloosheid naar geëngageerd empowerment. Samen zullen we vanuit verbinding manieren gaan ontdekken om gevoed, veerkrachtig en voldoende toegerust onze eigen oprechte respons te kunnen geven en tot actie komen, hoe klein ook.

Over de training 

  • De begeleiding is Engelstalig. Het werken in kleine groepen is in het Nederlands.
  • In de training wordt de relationele meditatiepraktijk van Insight Dialogue geintegreeerd met het werk van milieuactiviste en boeddhistische geleerde Joanna Macy. 
  • De training omvat begeleide en relationele meditaties, educatief video- en audiomateriaal en korte optionele thuisoefeningen.
  • Deze training is een opmaat naar de Trainersopleiding waarin je opgeleid wordt deze training te kunnen gaan geven. De opleiding zal in september 2023 van start gaan. Meer informatie volgt.

Franca in gesprek met trainer Rosalie Dores

In onderstaande video is Franca Warmenhoven te zien in gesprek is met trainer Rosalie Dores. Rosalie Dores en Nicola Redfern ontwikkelden samen deze training. 

SeeTrue is er ook voor jou!

Breed aanbod

Kies tussen een groepstraining, een buddy training of een individuele training!

Ook online

Seetrue verzorgt ook online mindfulness trainingen

> 6000 deelnemers

Vanaf 2007 meer dan 6000 tevreden deelnemers

Professionele trainers

SeeTrue trainers zijn allemaal VMBN categorie 1 gecertificeerd

Scherp geprijsd

Je betaalt voor een mindfulness groepstraining max € 290. Meer info.