Onderzoek naar effecten mindfulness op gezondheid

Uit diverse samenbundelingen van onderzoek (reviews) blijkt dat mindfulness aantoonbaar positief effect heeft op klachten van angst en depressie, psychologische klachten na het doormaken van kanker, eetstoornissen, verslaving, klachten bij chronische aandoeningen zoals fibromyalgie, chronische pijn, reuma, type 2 diabetes, slaapstoornissen, chronische vermoeidheid en hartvaatziekten. Daarnaast vermindert mindfulness de kans om terug te vallen in een depressie, en ook bij mensen die geen expliciete psychische klachten hebben, blijkt de mindfulness training te leiden tot vermindering van stress, toename van het subjectief welbevinden en het beter kunnen omgaan met emoties. Ook bij kinderen wordt onderzoek uitgevoerd naar de effecten van mindfulness en de eerste resultaten zijn veelbelovend. Inmiddels zijn effecten van mindfulness ook aangetoond in diverse onderzoeken die op hersenniveau effecten zichtbaar maken. De American Mindfulness Research Association (AMRA) houdt tegenwoordig een mooi overzicht bij over gepubliceerde onderzoeken naar de effectiviteit van mindfulness. Je kunt dit vinden op hun website: https://goamra.org. Referenties Vollestad 2012 Br J Clin Psychol: anxiety Hoffmann 2012: anxiety and depression Keng 2011 Clin Psychol Rev: algemeen: wellbeing, emotional reactivity Piet 2011 Clin Psychol Rev: relapse depression Merkes 2010 Aust J Prim Health: fibromyalgie, chronische pijn, RA, DM, CVD, fatigue Sojcher 2012 Explore: obesity, binge-eating Zgierska 2009 Subst Abus: verslaving Black 2009 Pediatrics: jeugd Thompson: kinderen Chiesa 2009 J Altern Compl: effecten bij gezonde mensen, stress Teixeira 2008 Holist Nurse Pract: chronische pijn Praismann 2008 J Am Acad Nurse: stress Winbush 2007 Explore: sleep disturbance

Read more: Onderzoek effecten Mindfulness

Mindfulness onderzoek Nicole Geschwind, Maastricht University

1. Mindfulness Training Increases Momentary Positive Emotions and Reward Experience in Adults Vulnerable to Depression: A Randomized Controlled Trial.

 

2. Efficacy of mindfulness-based cognitive therapy in relation to prior history of depression: randomised controlled trial

Conclusion: Mindfulness-based cognitive therapy reduces residual depressive symptoms irrespective of the number of previous episodes of major depression.

 • Mindfulness bij depressie

  Dit onderzoek is gepubliceerd in:

  Journal of Consulting and Clinical Psychology 2011, Vol. 79, No. 5, 618–628

  The British Journal of Psychiatry published online August 9, 2012


  Mindfulness training increases momentary positive emotions and reward experience in adults vulnerable to depression: a randomized controlled trial.
  Geschwind N, Peeters F, Drukker M, van Os J, Wichers M.
  European Graduate School for Neuroscience, SEARCH, Department of Psychiatry and Psychology, Maastricht University Medical Centre, 6200 MD Maastricht, the Netherlands.

 • Abstract 1

  METHOD:
  Adults with a life-time history of depression and current residual depressive symptoms (mean age = 43.9 years, SD = 9.6; 75% female; all Caucasian) were randomized to MBCT (n = 64) or waitlist control (CONTROL; n = 66) in a parallel, open-label, randomized controlled trial. The Experience Sampling Method was used to measure momentary positive emotions as well as appraisal of pleasant activities in daily life during 6 days before and after the intervention. Residual depressive symptoms were measured using the 17-item Hamilton Depression Rating Scale (Hamilton, 1960).

  RESULTS:
  MBCT compared to CONTROL was associated with significant increases in appraisals of positive emotion (b* = .39) and activity pleasantness (b* = .22) as well as enhanced ability to boost momentary positive emotions by engaging in pleasant activities (b* = .08; all ps < .005). Associations remained significant when corrected for reductions in depressive symptoms or for reductions in negative emotion, rumination, and worry. In the MBCT condition, increases in positive emotion variables were associated with reduction of residual depressive symptoms (all ps < .05).

  CONCLUSIONS:
  MBCT is associated with increased experience of momentary positive emotions as well as greater appreciation of, and enhanced responsiveness to, pleasant daily-life activities. These changes were unlikely to be pure epiphenomena of decreased depression and, given the role of positive emotions in resilience against depression, may contribute to the protective effects of MBCT against depressive relapse.

  Br J Psychiatry. 2012 Aug 9. [Epub ahead of print]
  Efficacy of mindfulness-based cognitive therapy in relation to prior history of depression: randomised controlled trial.
  Geschwind N, Peeters F, Huibers M, van Os J, Wichers M.
  Maastricht University Medical Centre, The Netherlands, and Research Group on Health Psychology, CLEP, Department of Psychology, University of Leuven, Belgium.

 • Abstract 2

  BACKGROUND:

  There appears to be consensus that patients with only one or two prior depressive episodes do not benefit from treatment with mindfulness-based cognitive therapy (MBCT).
  AIMS:
  To investigate whether the effect of MBCT on residual depressive symptoms is contingent on the number of previous depressive episodes (trial number NTR1084).

  METHOD:
  Currently non-depressed adults with residual depressive symptoms and a history of depression (≤2 prior episodes: n = 71; ≥3 episodes: n = 59) were randomised to MBCT (n = 64) or a waiting list (control: n = 66) in an open-label, randomised controlled trial. The main outcome measured was the reduction in residual depressive symptoms (Hamilton Rating Scale for Depression, HRSD-17).

  RESULTS:
  Mindfulness-based cognitive therapy was superior to the control condition across subgroups (β = -0.56, P<0.001). The interaction between treatment and subgroup was not significant (β = 0.45, P = 0.16).

  CONCLUSION:
  Mindfulness-based cognitive therapy reduces residual depressive symptoms irrespective of the number of previous episodes of major depression.

Read more: Mindfulness en depressie

SeeTrue en onderzoek naar mindfulness

SeeTrue vindt het belangrijk dat er wetenschappelijk onderzoek wordt gedaan naar de effecten van mindfulness en andere op acceptatie en compassie gebaseerde methoden. SeeTrue doet zelf onderzoek en werkt ook samen met onderzoeksinstellingen. SeeTrue ondersteunt wetenschappelijk onderzoek naar de effecten van mindfulness en andere op acceptatie en compassie gebaseerde interventies. Regelmatig doet SeeTrue onderzoek en gaat ook actief samenwerking aan met onderzoeksinstellingen. SeeTrue heeft de afgelopen jaren meegewerkt aan een aantal onderzoeken.

Training AaNdacht voor mensen met DEmentie en Mantelzorgers (TANDEM) SeeTrue is betrokken bij het TANDEM project dat in september 2016 van start is gegaan. Het doel van TANDEM is om een mindfulnesstraining te ontwikkelen, speciaal voor mensen met dementie in een vroege fase én hun mantelzorgers. Lees meer.

In 2008 en 2009 heeft SeeTrue meegewerkt aan een onderzoek van de Universiteit Maastricht naar de effecten van een mindfulness training op deelnemers die een depressie doorgemaakt hebben. In 2012 is hierover een publicatie geweest waarin beschreven wordt dat de mindfulness training van SeeTrue ten opzichte van een controlegroep aantoonbaar positieve effecten heeft. Lees meer.

In 2011 heeft er een pilotonderzoek plaatsgevonden naar het Mindful Schools Programma. De resultaten uit het pilot-onderzoek zijn gepubliceerd in een onderzoeksrapport. De resultaten zijn veelbelovend en laten zien dat de Mindful Schools training positieve effecten heeft op weerbaarheid tegen stress en het functioneren van leerlingen in groep 5 t/m 8, met name voor die kinderen die het het hardste nodig hebben. Klik hier voor het Publieksverslag van het Pilot-onderzoek.

In 2010 werd er door SeeTrue i.s.m. de Universiteit Maastricht een onderzoek uitgevoerd dat in 2012 is gepubliceerd in het wetenschappelijk tijdschrift Appetite. Dit is de eerste Europese studie naar de effecten van een mindfulness training van 8 bijeenkomsten, speciaal gericht op problematisch eetgedrag. Het onderzoek wijst uit dat de mensen die de training hebben gevolgd, na de training minder last hebben van verstoord eetgedrag zoals drang naar eten, zwart-witdenken, emotioneel eten en lichaamsontevredenheid. Lees meer.

Er is inmiddels een omvangrijk aantal wetenschappelijke onderzoeken uitgevoerd naar de toepassing en effectiviteit van mindfulness. Lees meer.

Deelnemers zijn erg tevreden over de SeeTrue mindfulness training, zo blijkt uit onderzoek! In het voorjaar van 2013 is er een uitgebreid onderzoek gedaan waarbij 1.270 evaluatieformulieren van deelnemers aan de SeeTrue mindfulness training zijn geanalyseerd. Annette Paterakis voerde dit onderzoek uit in opdracht van SeeTrue in het kader van haar opleiding toegepaste psychologie. Haar bevindingen waren dat de mindfulness training gemiddeld gewaardeerd wordt met een 8.3 en dat de trainers van SeeTrue als zeer bekwaam beoordeeld worden. Daarnaast geven de meeste deelnemers aan dat de training aan hun verwachtingen heeft voldaan en dat de training hen geholpen heeft om meer in het moment aanwezig te zijn en om vriendelijker en milder voor zichzelf te zijn.

Regelmatig ondersteunt en begeleidt SeeTrue studenten die kleinere onderzoeksprojecten uitvoeren naar mindfulness. Zo is er een pilotonderzoek uitgevoerd naar de effecten van de mindfulness en kanker training. Hieruit bleek dat de training effect had op klachten van angst en bezorgdheid en klachten van somberheid. Tevens zijn er kleine kwalitatieve studies uitgevoerd via interviews met deelnemers aan de mindfulness training en wordt er momenteel een project uitgevoerd naar de werkzame elementen van de mindfulness training bij SeeTrue en hoe deze het best geëvalueerd kunnen worden na afloop van de training.

Read more: Onderzoek rond mindulness

Onderzoek naar mindfulness en dementie

Het project wordt uitgevoerd aan de universiteit van Maastricht, met steun van stichting Alzheimer Nederland en de Fred Foundation. Het maakt onderdeel uit van de activiteiten van het Alzheimer Centrum Limburg.Recent onderzoek laat zien dat mindfulness een bijdrage kan leveren aan het welzijn van mensen met dementie in een vroege fase en hun mantelzorgers. Beoefening van mindfulness kan mensen leren om anders om te gaan met moeilijke ervaringen in het leven, zoals veranderingen in de gezondheid, pijn of verdriet. De training geeft een nieuw perspectief op ziekte en gezondheid, waardoor de kwaliteit van leven kan verbeteren, bijvoorbeeld omdat men zich minder zorgen gaat maken, of minder blijft hangen in gedachten over wat er ooit was of wat er ooit nog gaat komen.In de eerste fase van het project zal de training op basis van wetenschappelijk onderzoek en samen met mensen uit de praktijk ontwikkeld worden. In de tweede fase wordt het effect van de training op de gezondheid en kwaliteit van leven van deelnemers nader onderzocht.Meer informatie over het TANDEM project kun je hier vinden: https://www.tandemproject.nl/

Read more: Onderzoek mindfulness en Dementie

Onderzoek van Geschwind N, Peeters F, Drukker M, van Os J, Wichers M, waar SeeTrue aan meewerkt heeft.

Dit onderzoek is gepubliceerd in:

- Journal of Consulting and Clinical Psychology 2011, Vol. 79, No. 5, 618–628

- The British Journal of Psychiatry published online August 9, 2012

J Consult Clin Psychol. 2011 Oct; 79(5): 618-28.

Mindfulness training increases momentary positive emotions and reward experience in adults vulnerable to depression: a randomized controlled trial.
Geschwind N, Peeters F, Drukker M, van Os J, Wichers M.
European Graduate School for Neuroscience, SEARCH, Department of Psychiatry and Psychology, Maastricht University Medical Centre, 6200 MD Maastricht, the Netherlands.

Abstract

OBJECTIVE:
To examine whether mindfulness-based cognitive therapy (MBCT) increases momentary positive emotions and the ability to make use of natural rewards in daily life.

METHOD:
Adults with a life-time history of depression and current residual depressive symptoms (mean age = 43.9 years, SD = 9.6; 75% female; all Caucasian) were randomized to MBCT (n = 64) or waitlist control (CONTROL; n = 66) in a parallel, open-label, randomized controlled trial. The Experience Sampling Method was used to measure momentary positive emotions as well as appraisal of pleasant activities in daily life during 6 days before and after the intervention. Residual depressive symptoms were measured using the 17-item Hamilton Depression Rating Scale (Hamilton, 1960).

RESULTS:
MBCT compared to CONTROL was associated with significant increases in appraisals of positive emotion (b* = .39) and activity pleasantness (b* = .22) as well as enhanced ability to boost momentary positive emotions by engaging in pleasant activities (b* = .08; all ps < .005). Associations remained significant when corrected for reductions in depressive symptoms or for reductions in negative emotion, rumination, and worry. In the MBCT condition, increases in positive emotion variables were associated with reduction of residual depressive symptoms (all ps < .05).

CONCLUSIONS:
MBCT is associated with increased experience of momentary positive emotions as well as greater appreciation of, and enhanced responsiveness to, pleasant daily-life activities. These changes were unlikely to be pure epiphenomena of decreased depression and, given the role of positive emotions in resilience against depression, may contribute to the protective effects of MBCT against depressive relapse.

Br J Psychiatry. 2012 Aug 9. [Epub ahead of print]
Efficacy of mindfulness-based cognitive therapy in relation to prior history of depression: randomised controlled trial.
Geschwind N, Peeters F, Huibers M, van Os J, Wichers M.
Maastricht University Medical Centre, The Netherlands, and Research Group on Health Psychology, CLEP, Department of Psychology, University of Leuven, Belgium.

Abstract

BACKGROUND:
There appears to be consensus that patients with only one or two prior depressive episodes do not benefit from treatment with mindfulness-based cognitive therapy (MBCT).
AIMS:
To investigate whether the effect of MBCT on residual depressive symptoms is contingent on the number of previous depressive episodes (trial number NTR1084).

METHOD:
Currently non-depressed adults with residual depressive symptoms and a history of depression (≤2 prior episodes: n = 71; ≥3 episodes: n = 59) were randomised to MBCT (n = 64) or a waiting list (control: n = 66) in an open-label, randomised controlled trial. The main outcome measured was the reduction in residual depressive symptoms (Hamilton Rating Scale for Depression, HRSD-17).

RESULTS:
Mindfulness-based cognitive therapy was superior to the control condition across subgroups (β = -0.56, P<0.001). The interaction between treatment and subgroup was not significant (β = 0.45, P = 0.16).

CONCLUSION:
Mindfulness-based cognitive therapy reduces residual depressive symptoms irrespective of the number of previous episodes of major depression.

Expert in Mindfulness

1270 reviews mindfulness training seetrue ervaringen png

Vanaf 2007 meer dan 5000 tevreden deelnemers

 

 

Wij zijn SeeTrue